Aanmelden

Het kindcentrum biedt plek aan kinderen van 0-13 jaar; opvang en basisonderwijs. Ondanks dat opvang en onderwijs intensief samenwerken, zijn we (nog) niet zover dat u zich in één keer kunt inschrijven. U meldt zich voor kinderopvang en basisonderwijs apart aan.

Basisonderwijs

Inschrijving 0-4 jarigen

Belangstellende ouders kunnen de school bellen of via Warande@stichtingschool.nl laten weten dat zij geïnteresseerd zijn in onze school en behoefte hebben aan verdere informatie.  Omdat we een groeischool zijn in een nieuwbouwwijk, nemen we op dit moment alleen kinderen aan uit ons verzorgingsgebied; Warande of Hollandse Hout.

Op dit moment zijn de groepen 1/2 vol. Ook voor komend schooljaar. Kinderen die na 1 januari 2020 zijn geboren kunnen wij inschrijven.

Naar aanleiding van uw interesse in de school nemen wij contact met u op en bespreken wij met u of wij direct een afspraak kunnen inplannen voor een oriënterend gesprek.

Tijdens dit gesprek geven wij u informatie over het kindcentrum en beantwoorden wij graag uw vragen. Een onderdeel van dit gesprek is een rondleiding door de school onder schooltijd. Wij willen dat u als mogelijk nieuwe ouder een goed beeld krijgt van de sfeer op de het kindcentrum. Uw kind is tijdens het gesprek ook van harte welkom.  

Als u daarna besluit uw kind door middel van het inschrijfformulier aan te melden, dan krijgt u per mail bevestiging. Het is aan te bevelen om uw kind, na kennismaking en rondleiding, op tijd aan te melden.

Schoolgewenning 

Onze leerlingen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 4- 5 dagdelen meedraaien in de groep, zodat ze alvast wat kunnen wennen. Ongeveer zes weken voordat een kind vier jaar wordt, neemt de medewerker van de kleutergroep contact op met de ouders om de wenmomenten vast te leggen. De kinderen komen vrijwel altijd de dag nadat ze hun vierde verjaardag thuis of op de 3 + groep, peuterspeelzaal en/of de crèche hebben gevierd op school.  Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school. 

Inschrijving 4-12 jarigen

Wanneer uw kind op een andere school zit en u wilt veranderen van school in verband met verhuizing of een andere reden, kunt u ook contact op nemen met Chloë van Kesteren, via de mail c.v.kesteren@stichtingschool.nl

Zij neemt dan contact met u op en bespreekt telefonisch de mogelijkheden.

Wanneer wij mogelijkheden zien qua grootte van de groep,  de groepssamenstelling met betrekking tot de  onderwijsbehoefte en of groepsdynamiek, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek om te bekijken of de Warande de meest geschikte school is voor uw kind.

Dus:

  1. oriënterend gesprek/rondleiding
  2. invullen aanmeldformulier ( uw kind is dan nog niet ingeschreven)
  3. er wordt contact gezocht met de school van uw kind om de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart te brengen
  4. als uw kind op basis van deze informatie geplaatst kan worden, gaan we over tot inschrijving.
  5. u vult de inschrijfformulieren en dan pas is uw kind officieel ingeschreven.

Wachtlijstprocedure

Kindcentrum Warande  heeft 14 basisgroepen voor het onderwijs, verdeeld over de groepen 1 tot en met 8.

Op dit moment zitten alle groepen voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 vol.

Wel is het mogelijk uw kind op de aanmeldlijst te plaatsen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chloë van Kesteren. Zij is te bereiken via mail: c.v.kesteren@stichtingschool.nl of telefonisch, zie contactgegevens hieronder.

Om onze toestroom goed te kunnen reguleren hanteren wij 1 aanmeldingslijst voor kinderen die in ons verzorgingsgebied (Warande, Hollandse Hout en Landstrekenwijk West) wonen.

Contactgegevens onderwijs IKC Warande:

Haagwinde 2
8245 HG Lelystad
Tel.: 0320 – 255 995

warande@stichtingschool.nl

www.kindcentrumwarande.nl 

GO!Kinderopvang
U kunt zich aanmelden voor opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar;

–              KDV (kinderdagverblijf 0 t/m 4 jaar)

–              BSO (buitenschoolse opvang 4 t/m 13 jaar)

–              GO (gastouderopvang 0 t/m 13 jaar)

Dit kan voor de opvang KDV of BSO door:

  • Een digitaal inschrijfformulier, deze kunt u vinden op de website van GO!Kinderopvang.
  • Een inschrijfformulier aan te vragen bij het Klantcontact Centrum van GO!Kinderopvang.

Na inschrijving ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst of een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.

Contactgegevens GO!Kinderopvang:

Klant Contact Centrum (KCC)

De Schans 19-09
8231 KM Lelystad
Postbus 2052
8203 AB Lelystad
0320 – 294900

E-mail: info@go-kinderopvang.nl.

Website: www.go-kinderopvang.nl

Als uw kind vanuit de opvang doorstroomt naar  IKC Warande, is het ook nodig om uw kind alsnog op school in te schrijven.