Actief burgerschap

Het kindcentrum is een onderdeel van de samenleving en is een instantie die kinderen opvoedt om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving en daarmee actief de samenleving mee vorm te geven. Het kindcentrum heeft dan ook een opvoedende taak die verder gaat dan het louter klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Hierin staat het kindcentrum overigens niet alleen. Belangrijker nog is de rol van de ouders, maar we zien steeds meer dat de ouders deze rol niet meer alleen op zich kunnen nemen.

Het IKC Warande is zelf ook een samenleving, de samenleving in het klein. Samenleving impliceert een aantal zaken zoals communicatie, een eigen plek vinden, over het eigen individualisme heen kunnen kijken e.d.. Dat betekent dat we binnen het kindcentrum kunnen en moeten oefenen in burgerschap en dat we binnen het kindcentrum kunnen profiteren van het oefenen.

Zo geven we primair het IKC Warande en in tweede instantie de samenleving verder vorm.

Wij kiezen er daarnaast voor om op een eigen manier een samenleving te zijn. Daarbij willen wij ons vooral laten inspireren door en richten op de volgende waarden:

  • zorg voor elkaar en met elkaar
  • respect
  • vrijheid van meningsuiting
  • verantwoordelijkheidszin

Wat betekent dat voor de pedagogische aanpak in de verschillende groepen?

KiVa

Bij KiVa vinden we dat ieder kind recht heeft op een fijne tijd in het kindcentrum. Daarvoor biedt KiVa een IKC breed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuen zoals pesters, slachtoffers, populaire kinderen of kinderen die weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben. Vandaar ons motto: samen maken we er een fijn kindcentrum van!

Ons KiVa team bestaat uit 2 medewerkers. Dit zijn Gijs en Hester. Zij zijn tevens onze pestcoördinatoren.

Sam Sam 

Vanaf de middenbouw maken we gebruik van Sam Sam.

Met het tijdschrift en de website maken we kennis met kinderen uit andere landen.

Je hebt als wereldburger kennis nodig. Je moet weten waarover het gaat en wat de spelregels zijn. Je moet een beetje handigheid ontwikkelen in het leren kennen van anderen.

School-tv

Ook school-tv uitzendingen voor de midden- en bovenbouw rondom Prinsjesdag, verkiezingen voor de stad, provincie, land en Europa worden gebruikt bij onze lessen rondom die gebeurtenissen.

De kinderraad

Aan het begin van elk schooljaar worden er 2 kinderen van elke basisgroep (3+ – groep 8 en BSO kinderen) d.m.v. een loting uitgekozen. De kinderraad ontwikkelt zich zo tot een democratische gemeenschap waarin men een stem heeft en zich verantwoordelijk leert voelen voor het geheel. Deze kinderraad komt om de 6 weken bij elkaar onder leiding van een medewerker.