Contactmomenten

Bij het wegbrengen of ophalen van uw kind bij de opvang, is er altijd gelegenheid om elkaar even te spreken en de dagelijkse dingen door te geven. Voor onderwerpen die meer aandacht of tijd kosten, kan altijd op korte termijn een afspraak gemaakt worden.

Ouders kunnen vanaf 8.15 uur met hun kind in de school. De medewerker staat dan bij zijn of haar basisgroep en begroet de kinderen door ze een hand te geven. Tijdens deze inloop kunt u samen met uw kind kijken naar bijvoorbeeld de dag- of weekplanning. Belangrijke zaken voor die dag kunt u dan met de medewerker delen. Als er behoefte is aan een afspraak voor een nader gesprek met de medewerker, u en uw kind, dan vragen we ouders dit na 14.00 uur te doen of per mail.

Alle ouders krijgen digitale informatie over het IKC via digiduif. Ouders van de opvang krijgen daarnaast informatie via Konnect.

Er wordt drie maal per jaar een gesprek gepland.

Aan het begin van het schooljaar is dat het zogenaamde startgesprek. Een gesprek waarbij de medewerkers van onderwijs en opvang kennismaken met de ouders en kinderen. Het doel van dit gesprek is met elkaar kennis te maken. Het is een start voor een goede samenwerking tussen ouders en de medewerkers waarbij het kind centraal staat.

Tijdens dit gesprek staan de volgende punten centraal:

  • Kennismaking
  • Specifieke behoefte van uw kind
  • Verwachting
  • Overdracht
  • Thuissituatie

Naast het startgesprek zijn er nog 2 portfoliogesprekken met de kinderen en ouders.

Het portfolio en het rapport van uw kind zijn dan de leidraad.

Eenmaal per jaar houden we een algemene informatieavond over het reilen en zeilen van het kindcentrum.

Bij de afronding van een paar kernconcepten nodigen wij ook ouders uit voor bijvoorbeeld een tentoonstelling of een presentatie van hun kind.

Daar waar mogelijk schakelen wij ouders als deskundigen in.

Zo nodigen wij af en toe ouders uit iets over hun beroep te vertellen binnen een kernconcept. Ook worden ouders daar waar mogelijk, als ze daartoe tijd hebben, ingeschakeld om te assisteren in het leerproces. Verder zal ouderhulp vanuit de ouderraad gestalte krijgen.