De zorgcoördinator

José is onze Zorg coördinator. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De taak van de zorgcoördinator  is o.a. het begeleiden van medewerkers in het verzorgen van het juiste onderwijs aan uw kind. Zij is tevens de contactpersoon voor externen zoals een psycholoog, de schoolarts of schoolmaatschappelijk werk. Op verzoek van het IKC en/of ouders kunnen we extern een onderzoek aanvragen. De school heeft daarvoor beperkte middelen.

De zorgcoördinator coördineert alle processen die samenhangen met extra zorg in het onderwijs aan uw kind. In alle processen worden de ouders betrokken en om toestemming gevraagd.