De intern begeleider

José is onze intern begeleider, op maandag en dinsdag staat ze voor groep 4. Op maandag, dinsdag en woensdag houdt ze zich bezig met haar IB-taken.

De taak van de intern begeleider (IB-er) is o.a. het begeleiden van medewerkers in het verzorgen van het juiste onderwijs aan uw kind. Zij is tevens de contactpersoon voor externen zoals een psycholoog, de schoolarts of schoolmaatschappelijk werk. Op verzoek van het IKC en/of ouders kunnen we extern een onderzoek aanvragen. De school heeft daarvoor beperkte middelen.

De intern begeleider coördineert alle processen die samenhangen met extra zorg in het onderwijs aan uw kind. In alle processen worden de ouders betrokken en om toestemming gevraagd.