De medewerkers

Voor onderwijs en opvang gelden verschillende wettelijke regels en eisen omtrent opleidingen en gelden andere CAO’s. Binnen het kindcentrum spreken we niet over pedagogisch medewerkers of over leerkrachten, maar spreken we over medewerkers. We zijn één team medewerkers, met ook één teamkamer. Onder het motto: “Dat wat we van de kinderen vragen, vragen we ook van onszelf”.

De vernieuwende facetten in de ontwikkeling- en groeifase van IKC Warande stellen speciale eisen aan de medewerkers. Van onszelf vragen we voortdurend reflectie op eigen handelen en inzet op de ontwikkeling van onze talenten. De medewerker van het kindcentrum is een teamspeler en vervult meerdere functies. Hij/zij draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Hij/zij heeft niet meer alleen verantwoordelijkheid in de eigen jaargroep of opvanggroep. Hij/zij kan dan groepsdoorbrekend werken in heterogene groepen. Het vraagt een flexibele instelling; creëren van nieuwe mogelijkheden. Het vraagt dat hij/zij bereid is d.m.v. reflectie sturing te geven aan de eigen vaardigheden en dat hij/zij bereid is deze verder te ontwikkelen. Positieve, professionele communicatie is daarin een belangrijk onderdeel. Bovenal verwachten we enthousiasme en het onderschrijven van de doelstellingen van IKC Warande. Binnen het kindcentrum spreken we dezelfde taal.

Op dit moment bestaat het team van het kindcentrum uit het volgende management: de directeur, 2 teamleiders voor opvang en onderwijs, 23 medewerkers gespecialiseerd voor de opvang, waaronder de locatieleider van de opvang en 22 medewerkers voor het basisonderwijs, waaronder een intern begeleider, 3 onderwijsassistenten en een vakleerkracht gym.

Unit 1. – Bij binnenkomst rechts
Groep 1/2 a

Esther – maandag & dinsdag

Margalith – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 1/2 b

Annemiek – maandag, dinsdag & woensdag

Marijke/Linda – donderdag & vrijdag

Unit 2. – Bij binnenkomst links
Groep 1/2 c Jannie/Jeanette – maandag t/m vrijdag
Groep 1/2 d

Pascalle – maandag & dinsdag

Miranda – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 3a Linda
Groep 3b

Ingrid – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Marit – woensdag

Groep 4a

Marit – maandag & dinsdag

Michelle – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 4b

Jessica – maandag, dinsdag & woensdag

José – donderdag & vrijdag

Unit 3. – Boven
Groep 5a Irma – maandag t/m vrijdag
Groep 5b

Ellen – maandag & dinsdag

Aisha – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 6 – (in het speellokaal) Gijs – maandag t/m vrijdag
Groep 7 Marit – maandag t/m vrijdag
Groep 8 Anke – maandag t/m vrijdag
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Jorn – maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
Leiderschapsteam Kantoor achter in de hal linksaf
IKC Directeur Hans Faust – maandag t/m vrijdag (vrijdag om de week)
Teamleider Onderwijs Chloë van Kesteren – maandag t/m vrijdag
Zorgcoördinator José Klink – maandag, dinsdag & woensdag
Teamleider Kinderopvang Judith Farjon – dagen volgen
Medewerkers opvang
Groep 3+ Kenza – maandag & vrijdag
Sharon – maandag & donderdag
Jannice – dinsdag & donderdag
KDV Annick – maandag, dinsdag en donderdag
Danique – maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Hester – maandag & woensdag
Diana – dinsdag, donderdag en vrijdag
Roelie – vrijdag
Kenza – vrijdag
BSO Audrey – maandag, dinsdag en woensdag
Natasja – maandag, woensdag en donderdag
Jessica – maandag, woensdag en vrijdag
Marleen – dinsdag, donderdag en vrijdag
Petra – dinsdag, donderdag en vrijdag