De medewerkers

Voor onderwijs en opvang gelden verschillende wettelijke regels en eisen omtrent opleidingen en gelden andere CAO’s. Binnen het kindcentrum spreken we niet over pedagogisch medewerkers of over leerkrachten, maar spreken we over medewerkers. We zijn één team medewerkers, met ook één teamkamer. Onder het motto: “Dat wat we van de kinderen vragen, vragen we ook van onszelf”.

De vernieuwende facetten in de ontwikkeling- en groeifase van IKC Warande stellen speciale eisen aan de medewerkers. Van onszelf vragen we voortdurend reflectie op eigen handelen en inzet op de ontwikkeling van onze talenten. De medewerker van het kindcentrum is een teamspeler en vervult meerdere functies. Hij/zij draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Hij/zij heeft niet meer alleen verantwoordelijkheid in de eigen jaargroep of opvanggroep. Hij/zij kan dan groepsdoorbrekend werken in heterogene groepen. Het vraagt een flexibele instelling; creëren van nieuwe mogelijkheden. Het vraagt dat hij/zij bereid is d.m.v. reflectie sturing te geven aan de eigen vaardigheden en dat hij/zij bereid is deze verder te ontwikkelen. Positieve, professionele communicatie is daarin een belangrijk onderdeel. Bovenal verwachten we enthousiasme en het onderschrijven van de doelstellingen van IKC Warande. Binnen het kindcentrum spreken we dezelfde taal.

Op dit moment bestaat het team van het kindcentrum uit het volgende management: de directeur, 2 teamleiders voor opvang en onderwijs, 23 medewerkers gespecialiseerd voor de opvang, waaronder de locatieleider van de opvang en 22 medewerkers voor het basisonderwijs, waaronder een intern begeleider, 3 onderwijsassistenten en een vakleerkracht gym.

Unit 1. 
Groep 1/2 a

Esther – maandag & dinsdag

Margalith – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 1/2 b

Annemiek – maandag & dinsdag

Linda C – woensdag, donderdag & vrijdag

Unit 2. 
Groep 1/2 c

Jannie – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Annemiek – woensdag

Groep 1/2 d

Pascalle – maandag & dinsdag

Miranda – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 1/2 e

Ellen – maandag & dinsdag

Melanie – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 3a

Jessica – maandag, dinsdag & woensdag

Linda Z – donderdag & vrijdag

Groep 3b

Ingrid – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Sanne – woensdag

Groep 4a

Janneke – maandag, dinsdag, woensdag & donderdag

Marit R – vrijdag

Groep 4b

Marit R – maandag & dinsdag

Michelle – woensdag, donderdag & vrijdag

Unit 3. 
Groep 5a Aisha –  maandag t/m vrijdag
Groep 5b Irma – maandag t/m vrijdag
Groep 6a

Margo – maandag, dinsdag & woensdag

Sanne – donderdag & vrijdag

Groep 6b (in het speellokaal) Gijs – maandag t/m vrijdag
Groep 7 Marit J – maandag t/m vrijdag
Groep 8 Anke – maandag t/m vrijdag
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Jorn – maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
Leiderschapsteam Kantoor achter in de hal linksaf
IKC Directeur Hans Faust – maandag t/m vrijdag
Teamleider Onderwijs Chloë van Kesteren – maandag t/m vrijdag
Zorgcoördinator José Klink – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
Teamleider Kinderopvang Judith Farjon – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
Medewerkers opvang
VSO Hester – donderdag
Jackelien – maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
Kimberley – maandag & donderdag
Marloes – dinsdag, woensdag & donderdag
Riek – vrijdag
Roelie – dinsdag

 

Groep 3+ Kenza – maandag & dinsdag
Tessa – maandag & vrijdag
Sharon – woensdag, donderdag & vrijdag
Jannice – dinsdag, woensdag & donderdag

 

KDV Egelnest Annick – maandag, dinsdag & donderdag
Danique – maandag, dinsdag, woensdag & donderdag
Diane – dinsdag, donderdag & vrijdag
Hester – maandag & woensdag
Jessica – woensdag
Roelie – vrijdag

 

KDV Beverketel Audrey – maandag, dinsdag & woensdag
Jessica – maandag & vrijdag
Marleen – dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag
Natasja – maandag, woensdag & donderdag
Petra – dinsdag, donderdag & vrijdag

 

BSO Onderbouw Audrey – maandag
Ferzan – dinsdag & donderdag
Kenza – donderdag & vrijdag
Kimberley – maandag, dinsdag, woensdag & donderdag
Riek – maandag t/m vrijdag
Roelie – maandag & dinsdag

 

BSO Middenbouw Marlies – woensdag
Marloes – maandag, dinsdag, woensdag & donderdag
Martin – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

 

BSO Bovenbouw Barry – maandag, dinsdag, woensdag & donderdag
Hester – dinsdag, donderdag & vrijdag
Janneke – dinsdag & donderdag
Marlies – maandag, dinsdag & donderdag