De medewerkers

Voor onderwijs en opvang gelden verschillende wettelijke regels en eisen omtrent opleidingen en gelden andere CAO’s. Binnen het kindcentrum spreken we niet over pedagogisch medewerkers of over leerkrachten, maar spreken we over medewerkers. We zijn één team medewerkers, met ook één teamkamer. Onder het motto: “Dat wat we van de kinderen vragen, vragen we ook van onszelf”.

De vernieuwende facetten in de ontwikkeling- en groeifase van IKC Warande stellen speciale eisen aan de medewerkers. Van onszelf vragen we voortdurend reflectie op eigen handelen en inzet op de ontwikkeling van onze talenten. De medewerker van het kindcentrum is een teamspeler en vervult meerdere functies. Hij /zij draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Hij /zij hebt niet meer alleen verantwoordelijkheid in je eigen jaargroep of opvanggroep. Hij/zij kan dan groepsdoorbrekend werken in heterogene groepen. Het vraagt een flexibele instelling; creëren van nieuwe mogelijkheden. Het vraagt dat hij/zij bereid is d.m.v. reflectie sturing te geven aan de eigen vaardigheden en dat hij/zij bereid bent deze verder te ontwikkelen. Positieve, professionele communicatie is daarin een belangrijk onderdeel. Bovenal verwachten we enthousiasme en het onderschrijven van de doelstellingen van IKC Warande. Binnen het kindcentrum spreken we dezelfde taal.

Op dit moment bestaat het team van het kindcentrum uit het management; nl. de directeur, 2 teamleiders voor opvang en onderwijs, 17 medewerkers gespecialiseerd voor de opvang, waaronder de locatieleider van de opvang en 24 medewerkers voor het basisonderwijs, waaronder een intern begeleider, onderwijsassistenten en een vakleerkrachten gym.

Unit 1. – Bij binnenkomst rechts
Groep 1/2 a

Esther Lindenhols – maandag & dinsdag –

Margalith Goud – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 1/2 b

Annemiek – maandag & dinsdag

Nog te definiëren – woensdag, donderdag & vrijdad

Unit 2. – Bij binnenkomst links
Groep 1/2 c

Jannie Kuperus / Jeanette van der Meijden

maandag, dinsdag, woensdag, donderag & vrijdag

Groep 1/2 d

Pascalle Bastiaansen – maandag & dinsdag

Miranda van der Vinne – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 3a Linda Zwart
Groep 3b

Ingrid Cosse – maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Marit Roukes – woensdag

Groep 4a

Marit Roukes – maandag, dinsdag

Michelle Taverne – woensdag, donderdag & vrijdag

Groep 4b

Jessica Gerrits – maandag, dinsdag & woensdag

Jose Klink – donderdag & vrijdag

Unit 3. – Boven
Groep 5a Irma van Wieren – maandag t/m vrijdag
Groep 5b

Ellen de Boer – maandag & dinsdag

Vacature

Groep 6 – (in het speellokaal) Gijs van Asselt – maandag t/m vrijdag
Groep 7 Marit Jorissen –  maandag t/m vrijdag
Groep 8 Anke Poel – maandag t/m vrijdag
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Jorn Brandsma – maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
Leiderschapsteam
IKC Directeur Hans Faust – maandag t/m vrijdag (vrijdag om de week)
Teamleider Onderwijs Chloë van Kesteren – maandag t/m vrijdag
Teamleider Kinderopvang Judith Farjon – dagen volgen