Kernconcepten

Kernconcepten, opvang en onderwijs

Voor wereldoriëntatie en expressie maken wij gebruik van een 8-tal thema’s. Deze 8 thema’s komen elk leerjaar terug. Zo ontstaat er kennisoverdracht, verdieping en inzicht; het is een vorm van betekenisvol leren. Deze zogenaamde kernconcepten zijn ontwikkeld door het KPC en behandelen de leerdomeinen en leerdoelen die het ministerie stelt voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc. Aan de hand van deze thema’s legt de medewerker een link tussen de belevingswereld van het kind en de maatschappij.

In onderwijstermen komt het zogenaamd actief burgerschap duidelijk aan bod. De kinderen leren na te denken over wat zich afspeelt in die grote mensen wereld. Ze leren ook hoe je die wereld kunt onderzoeken. Ze leren hun mening daarover te vormen en ze leren wat ze zelf aan actie kunnen ondernemen.

De thema’s worden door medewerkers van opvang en onderwijs voorbereid. De kernconcepten worden in alle basisgroepen toegepast en aangepast naar leeftijd. Want als het thema energie centraal staat, dan blazen de 2- en 3-jarigen ook tegen een windmolentje. Zo kunt u door het hele kindcentrum heen zien hoe we in een opklimmend niveau een thema verwerken en vormgeven.

Leergebied overstijgende kerndoelen

De eigen inbreng van de kinderen bij de kernconcepten is groot. Zo begint elk nieuw kernconcept met een startactiviteit die verrassend en uitdagend is. Vervolgens maakt de medewerker een mindmap/woordveld met de kinderen. Dit wordt gedaan met alle kinderen van jong tot oud. Vanuit dit woordveld kiezen de kinderen onder begeleiding van de medewerker wat ze willen onderzoeken.

Doordat het kind mede-sturend is in wat hij wil leren, is de motivatie om eraan te werken hoog.

Soms werk je alleen aan je thema-werkstuk, dan weer met z’n tweeën, dan weer als grote groep. Uiteindelijk komt er aan het eind van de 5 weken een duidelijk eindproduct dat gepresenteerd wordt aan de kinderen en/of de ouders. De ene keer een PowerPoint presentatie, de andere keer een toneelstuk, een poster, een maquette of gewoon een prachtige tekening.

U ziet dat naast de kennis van de zaakvakken ook de expressievakken in de thema’s aan bod komen. Ook taal, lezen, rekenen en teksten schrijven komen toegepast weer terug.

Kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen en bevorderen van algemene vaardigheden, hebben betrekking op het hele aanbod van ontwikkeling en onderwijs, zowel voor- en naschools, in ons kindcentrum.

U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van:

  • een individuele zelfstandige werkhouding;
  • een positief zelfbeeld;
  • het leren plannen (zie plannen/weekplanning);
  • het op een positieve manier communiceren;
  • het leren omgaan met anderen en de omgeving;
  • het leren omgaan met verschillende leerstrategieën;
  • omgaan met de nieuwe media (laptop, digibord).

 

U begrijpt dat wij deze leergebied overstijgende vaardigheden van 7.00 uur tot 18.30 uur in ons vizier hebben.