Ons kindcentrum

Het is moeilijk te voorspellen hoe de leefwereld er over 25 jaar uitziet. De wereld verandert in een tempo als nooit te voren. Hoe ziet de mens eruit die in die wereld leeft? Bij Kindcentrum Warande stellen wij ons een mens voor die zich vol zelfvertrouwen openstelt voor nieuwe ontwikkelingen en eigen oplossingen creëert. Een individu die samen met anderen op onderzoek uitgaat. Iemand die de mogelijkheden van zijn verstand en gevoel kent en deze durft in te zetten. Een mens met respect voor de planeet aarde waar hij op leeft. In verbinding met zichzelf en de omgeving. Een wereldburger.

Hoe bereid je kinderen daarop voor? Een kant en klare gebruiksaanwijzing voor het leven kunnen we ze niet geven. Wel kunnen we ze vaardigheden leren om met deze snel veranderende wereld om te gaan. Wij geven de kinderen een positieve levenshouding mee door hen te leren:

  • dat ze vanuit zelfvertrouwen invloed hebben op de wereld om zich heen en hoe zij deze beleven;
  • dat ze open nieuwe uitdagingen kunnen aangaan, omdat ze geleerd hebben dat er steeds een nieuwe weg te kiezen is, hoewel dat soms heel spannend kan zijn;
  • dat ze daar niet alleen voor staan, maar met elkaar samenleven.

Zo bereiden wij de kinderen voor op hun toekomst. Wie het leven als zinvol ervaart, staat sterker, is gelukkiger en kan het beste in zichzelf, de ander en het andere naar boven halen.