Aanmelden

Basisonderwijs

Het hele jaar door kunnen nieuwe kinderen aangemeld worden. U maakt hiervoor een afspraak voor een intake gesprek met de Chloë van Kesteren (c.v.kesteren@stichtingschool.nl). Behalve de adresgegevens zijn we vooral benieuwd naar wat u als ouder over uw kind wilt vertellen. U krijgt daarbij uitleg over de visie en manier van werken van de basisschool en wat wij van u en wat u van ons mag verwachten. Deze afstemming vinden wij heel belangrijk.

Voor het eerst naar school
Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Bijna alle kinderen op onze school gaan op hun vierde jaar al naar school. Zij mogen zelfs al vijf dagen naar school om te wennen vanaf drie jaar en elf maanden. Goed overleg met de directie van de school daarover is wel nodig.

Opvang

U kunt zich aanmelden voor opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar;

  • KDV (kinderdagverblijf 0 t/m 4 jaar)
  • BSO (buitenschoolse opvang 4 t/m 13 jaar)
  • GOO (gastouderopvang 0 t/ 13 jaar)

Dit kan door;

U kunt ook een inschrijfformulier ophalen bij het Kindcentrum of aanvragen bij het Klant Contact Centrum van GO! Kinderopvang. Na inschrijving ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst of een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe aanmelden bij de GO! Kinderopvang gaat.