Informatiegids

Beste ouders/verzorgers,

In de informatiegids is informatie te vinden over

1. algemene zaken

2. Visie missie en werkwijze op IKC Warande

3. kinderen met speciale ontwikkelings- of onderwijsbehoeften

4. Resultaten, voortgang en advies

5. Invulling van de wettelijk verplichte onderwijstijd

6. De ontwikkeling van ons kindcentrum

7. Ouders

Hieronder staat een digitale versie van de informatiegids. Deze is vrij te downloaden van onze website

informatiegids IKC Warande 2018-2019