Kenmerken

Belangrijke onderscheidende kenmerken van kindcentrum Warande zijn:

– Doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar

– Heterogene groepering

– Groepsdoorbroken werken

– Continurooster