Onze missie en visie

IKC Warande streeft naar één pedagogische – inhoudelijke lijn. Missie en visie zijn door alle werknemers opgesteld. Maatschappelijke ontwikkelingen en het besef dat de kinderen, die zich in ons kindcentrum ontwikkelen ongeveer 20-25 jaar later als volwassene de maatschappij in gaan, zijn belangrijke overwegingen geweest in de formulering van onze missie en visie.

Motto:
Opgroeien in verbondenheid.
Visie:

Op kindcentrum Warande zijn alle kinderen welkom zoals ze zijn. Op basis van interesse en voorkeur gaan de kinderen met ons op ontdekkingsreis. In een omgeving vol warmte en geborgenheid, waar veel materialen en mogelijkheden zijn, krijgen ze van ons de kans hun doelen te bereiken. Kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld om de wereld te verkennen. Daarbij stellen we vragen waarbij ze de mogelijkheid krijgen, antwoorden te vinden en kritisch na te denken.

 

We rusten de kinderen toe met vaardigheden die van belang zijn in de 21ste eeuw. Hiermee bieden we een goede voorbereiding op de toekomst. Hoge opbrengsten behalen we samen.

Naast taal en rekenen gaat het dan onder andere om samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen en ict-vaardigheden. Hierbij halen we de wereld naar binnen om betekenisvol leren vorm te geven.

We leren de kinderen op een positieve manier actief leren, reflecteren, omgaan met teleurstellingen, zelfstandig en verantwoordelijk te zijn.

 

Kinderen kunnen hun talenten optimaal ontplooien. Ze ontmoeten andere kinderen, ouders en medewerkers op verschillende momenten en plekken, zodat ze kunnen spelen en leren met en van elkaar. Hierdoor stimuleren we kinderen om een onderzoekende houding aan te nemen.

 

Zowel van kinderen als ouders verwachten we hulp om te werken aan de ontwikkeling van het kind en mee te denken vanuit hun eigen talent, zodat we samen een team zijn.

We maken plannen, zijn kritisch, gaan op zoek naar oplossingen en maken doelen begrijpelijk, zodat we ermee aan de slag kunnen. Natuurlijk helpen we elkaar daarbij en vieren we successen.

Waarden:

Vertrouwen: we doen wat we beloven en verantwoorden ons open en eerlijk.

Verbondenheid: we zorgen dat kinderen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van het kindcentrum zich met elkaar verbinden en zich betrokken voelen. Samen bereiken we meer.

Vakmanschap: we eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continu verbeteren.

Organisatiefilosofie:

We denken in het belang van de kinderen. Alle kinderen vallen op. Niemand valt uit.

We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We spreken elkaar aan op kwaliteit.

We hebben hoge verwachtingen van kinderen en medewerkers.

We zien de medewerker als eigenaar van het onderwijsleerproces in zijn groep.

We zijn trots op ons kindcentrum, maar vinden dat het altijd beter kan.