Dagrooster

07.00 uur       –        07.30 uur Verlengde opening (VO 0-4 jaar)/Voorschoolse opvang (VSO 4-13 jaar)

07.00 uur       –        18.00 uur Kinderdagverblijf (KDV 0-4 jaar)

08.15 uur       –        Start basisschool, voordeur open

14.00 uur       –        Einde basisschool, voordeur open, start Buitenschoolse opvang (BSO 4-13 jaar)

18.30 uur       –        Einde Buitenschoolse opvang (BSO 4-13 jaar)

18.00 uur       –        18.30 uur Verlengde opening (KDV 0-4 jaar)

18.30 uur       –        Sluiting opvang

18.30 uur       –        Sluiting IKC Warande