Gymrooster

MAANDAG GROEP
08.30 – 09.15 uur 4B
09.15 – 10.00 uur 5A
10.00 – 10.45 uur 5B
10.45 – 11.30 uur 6A
11.45 – 12.30 uur 6B
12.30 – 13.15 uur 7
13.15 – 14.00 uur 8

 

DINSDAG GROEP
11.45 – 12.30 uur 3A
12.30 – 13. 15 uur 3B

 

WOENSDAG GROEP
08.30 – 09.15 uur 4A
09.15 – 10.00 uur 5A
10.00 – 10.45 uur 5B
10.45 – 11.30 uur 6A
11.45 – 12.30 uur 6B
12.30 – 13.15 uur 7
13.15 – 14.00 uur 8

 

DONDERDAG GROEP
08.30 – 09.15 uur 1/2 A
09.15 – 10.00 uur 1/2B
10.00 – 10.45 uur 1/2 C
10.45 – 11.30 uur 1/2 D
11.45 – 12.30 uur 1/2 E
12.30 – 13.15 uur 4A
13.15 – 14.00 uur 4B

 

VRIJDAG GROEP
08.30 – 09.15 uur 3A
09.15 – 10.00 uur 3B

Over bewegingsonderwijs
Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen.