Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit totaal zes bestuursleden onder wie een voorzitter, penningmeester en secretaris en drie coördinatoren ten behoeve van onder- midden-en  bovenbouw. De klassenouders organiseren of ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten die op het Kindcentrum worden gehouden, bij specifieke groepsgebonden activiteiten of de kindcentrum brede activiteiten en feesten.

De oudervereniging bekostigt deze activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging legt periodiek verantwoording af aan de kindcentrumraad en aan de ouders op de jaarlijkse ouderavond. De hoogte van de ouderbijdrage 2014-2015 zal worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond. Dit schooljaar bedraagt de bijdrage per kind € 55,- , inclusief de bijdrage voor het schoolreisje. De oudervereniging is te bereiken via de mail oudervereniging.warande@stichtingschool.nl en via de witte brievenbus in de hal rechts naast de uitgang van het kindcentrum.