Oudervereniging

In 2013 is er een oudervereniging opgericht, die bestaat uit totaal zes bestuursleden onder wie een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie coördinatoren ten behoeve van onder- midden- en bovenbouw. De oudervereniging bestaat uit ouders en een aantal medewerkers van het kindcentrum. De oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren en bekostigen van feesten, excursies en projecten. De ouders en medewerkers van de oudervereniging zijn kartrekkers van verschillende werkgroepen (denk aan het openingsfeest, avondvierdaagse, Sinterklaas en kernconcepten). Ook zijn de leden van de oudervereniging een aanspreekpunt voor ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij bieden uw kind meer dan alleen lessen in de verplichte vakken. Hierbij kunt u denken aan: extraatjes voor excursies, de sportactiviteiten, kunst- en cultuur projecten, bij kernconcepten, feesten e.d. Voor deze activiteiten vragen wij aan ouders een financiële bijdrage. De zogeheten ouderbijdrage.

Waarom is deze bijdrage vrijwillig?

De overheid heeft bepaald dat onderwijs gratis is. Ouders kunnen niet verplicht worden de bijdrage te betalen, vandaar dat deze vrijwillig is. De overheid heeft ook bepaald dat kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen, geen aanspraak kunnen maken op de activiteiten die hieruit worden betaald. De school heeft in theorie dus het recht deze kinderen uit te sluiten van de betreffende activiteiten. Zowel de school en de OKW streven ernaar dat elk kind aan alle activiteiten kan deelnemen. Onze doelstelling is dan ook om voor elk kind de ouderbijdrage op te halen.

Hoogte ouderbijdrage

De ouderraad legt periodiek verantwoording af aan de kindcentrumraad en aan de ouders op de jaarlijkse ouderavond. De hoogte van de ouderbijdrage 2018-2019 zal worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond.

Ouderbijdrage

Voor schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 57,50. Dit is inclusief de kosten voor het kindcentrumreisje.

Ouders/verzorgers die wel willen betalen, maar dat momenteel niet kunnen?

Voor ouders/verzorgers die de bijdrage graag willen betalen, maar dat op dat moment niet kunnen, is er bij de OKW (oudervereniging integraal kindcentrum Warande ) een klein solidariteitsfonds. Wij verzoeken u dan eerst contact op te nemen met de gemeente. Bij de gemeente kunt u voor kinderen in de leeftijd 4 jaar tot 18 jaar een beroep doen op een participatiebijdrage. Deze regeling is inkomensafhankelijk. Mochten ouders hiervoor in aanmerking komen dan kunnen zij een beroep doen op Stichting Leergeld www.leergeld.nl welke hierbij in veel gevallen kan helpen. Indien deze Stichting ook niet kan helpen, dan verzoeken wij om dit aan te geven bij de oudervereniging of contact op te nemen met de directeur.

 

De oudervereniging is te bereiken via de mail oudervereniging.warande@stichtingschool.nl

en via de witte brievenbus in de hal tussen de schuifdeuren van het kindcentrum.

 

Betaling

U kunt het bedrag (57,50) overmaken op rekeningnummer NL87 RABO0135647460 t.n.v. Oudervereniging Kindcentrum Warande te Lelystad o.v.v. de naam van uw kind(eren). Als ouders voor automatische incasso kiezen, zal het bedrag ongeveer anderhalve week nadat u de overeenkomst heeft ingeleverd geïncasseerd worden van uw bankrekening.