Plannen en zelfstandigheid

Planbord en weekplanning

In het hele kindcentrum, dus bij alle groepen, vindt u planborden aan de wanden. Van jongs af aan leren wij de kinderen om te gaan met het stellen van taken/doelen voor zichzelf en dat weg te zetten in de tijd: plannen. Dat kan dan zijn voor het volgende kwartier als het gaat om peuters in de opvang, tot het plannen van je weekplanning door de kinderen van de basisschool.

We maken in het kindcentrum onderscheid in door medewerkers gestuurde taken (dat wat je gewoon moet doen), door medewerker en het kind samen gekozen taken (dat wat je kunt doen), en door het kind zelf gekozen taken (dat wat jezelf mag weten).

Zelfstandigheid / zelfverantwoordelijkheid

Het plannen van een activiteit en het uitvoeren daarvan kan nog wel eens verschillen. In de dagelijkse reflectiemomenten leren wij de kinderen eerlijk naar zichzelf te kijken, hun eigen gedrag te bespreken, hoe ze zich daarbij voelen, en hoe ze daar morgen mee om willen gaan. Als het je nog niet lukt heb je dus iets nodig om het wel te kunnen. We leren de kinderen ook om op zoek te gaan naar de juiste hulp(middelen). Zo leren ze eigen grenzen te verkennen en daarover heen te stappen. We leren ze, dat ze zelf invloed hebben op wat ze willen bereiken. Dat betekent steeds opnieuw keuzes maken en dat gaan doen.