Rol ouders

Partnerschap

Overleg en afstemming tussen kind, ouder en medewerker is voor ons heel belangrijk. Wij leren de kinderen zelfsturing en verantwoordelijkheid voor hun leven. Als volwassen rolmodel is het daarom belangrijk dat ook de medewerker en ouder hun verantwoordelijkheid oppakken. Deze afstemming vraagt een open houding en de bereidheid naar elkaar te luisteren.

Contactmomenten

Voor onderwerpen die meer aandacht of tijd vragen, kan op korte termijn een afspraak gemaakt worden. Daarnaast is er drie keer per jaar een gesprek over de voortgang van uw kind. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee. Twee keer per jaar houden we een ouderavond over het reilen en zeilen van het IKC. Bij de afronding van een paar kernconcepten nodigen wij ook ouders uit voor bijvoorbeeld een tentoonstelling of een presentatie door de kinderen. Als het kan schakelen wij u als ouder ook graag als deskundigen in. Zo kunt u iets vertellen over uw beroep. Ook kunt u helpen bij het begeleiden van bijvoorbeeld knutselen of het aanleren van tafels. U kunt zich hier altijd voor aanmelden bij één van onze medewerkers.