SchOOLwiki

zoekopdracht

beleid

Het Meerjaren Beleidsplan van Kindcentrum Warande, Opvang en Onderwijs loopt van 2011-2015. Hierin vindt u op basis van het Koersplan van Stichting SchOOl de beschrijving van onze plannen.

Vanuit het beleidsplan wordt een jaarplan opgesteld. Daarin wordt concreet beschreven waar het accent het komende jaar op zal liggen. Centraal staat steeds de vraag: Doen we de goede dingen en doen we die goed? In die zin evalueren we jaarlijks ons plan en stellen we de doelen bij voor het daarop volgend jaar.