SchOOLwiki

zoekopdracht

bestuur

Stichting SchOOl voor openbaar onderwijs heeft in haar koersplan opgenomen dat ze streeft naar kindcentra van 0-13 jaar. In nauwe samenwerking met GO! Kinderopvang is Kindcentrum Warande het eerste gezamenlijke project om te komen tot een Kindcentrum. Voor beide besturen geldt dat ze door de nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs willen komen tot een hogere kwaliteit in de ontwikkeling van kinderen.

Voor verdere algemene informatie over beide organisaties verwijzen we u naar de websites. GO!, www.go-kinderopvang.nl en stichting SchOOl, www.openbaarprimaironderwijs.nl.