SchOOLwiki

zoekopdracht

gezondheid

Voeding

In alle groepen is aandacht voor goede en verantwoorde voeding. Elke dag is er een vast moment voor het eten en drinken en de tussendoortjes. We willen graag dat kinderen minimaal één keer per dag fruit eten. We eten en drinken samen aan tafel of in de kring. Er wordt gelijk gestart en we wachten tot iedereen klaar is. De medewerker stimuleert de kinderen in het gezonde eten. Fruit eten wordt aantrekkelijk gemaakt.

Beweging

Ook beweging draagt bij aan een gezond leven. Een kind heeft lichaamsbeweging nodig voor zijn ontwikkeling. In het activiteitenaanbod wordt tijd ingeruimd voor bewegingsspel binnen en buiten.

Hygiene

Hygiëne is van groot belang voor een gezonde leefomgeving. We hebben aandacht voor het wassen van de handen na het bezoek van het toilet en voor het eten. Ook het leren van neussnuiten en hygiëne tijdens het hoesten hoort hierbij. De medewerkers zorgen voor een schone omgeving en materialen. Daarbij zijn het hygiënebeleid van de SKL en de bijbehorende werkinstructies leidend.