SchOOLwiki

zoekopdracht

naar voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad organiseren informatieavonden en delen folders uit. De groepsleerkracht van groep 8 heeft een adviserende rol. In januari hebben u en uw kind een adviesgesprek. Dit advies wordt vastgelegd in een schoolverlaterrapport. Hierin staan ook de gegevens van de Cito leerlingvolgsysteem toets. Kindcentrum Warande zorgt in persoonlijke gesprekken met de nieuwe school voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. In de jaren daarna worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

Als uw kind meer begeleiding nodig heeft, kan het Leerwegondersteunend onderwijs of Speciaal Voortgezet Onderwijs de juiste plek zijn. Natuurlijk komt zo’n advies niet uit de lucht vallen. In groep 7 wordt u op de hoogte gebracht als uw kind mogelijk naar een van deze onderwijsvormen zou kunnen/moeten gaan. Voor beide vormen gelden wettelijke toelatingsprocedures.