SchOOLwiki

zoekopdracht

ontwikkeling van het kind

Door gerichte activiteiten en alert zijn op het individuele kind en zijn behoeftes, wordt zorg gedragen dat alle ontwikkelingsgebieden op het juiste moment worden gestimuleerd. Een kind tussen de 0 en 4 jaar maakt een grote lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling door. Van een liggende baby naar een lopende dreumes. Als het kind naar school gaat is de cognitieve ontwikkeling in volle gang. Daarnaast wordt het sociale element steeds belangrijker. Hoe houd ik me staande in een groep? Hoe kom ik voor mezelf op? Het is onze taak om het kind in de verschillende fasen te stimuleren en te begeleiden.

De hele dag zijn er activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen die op dat moment aanwezig zijn. Zo is er een variatie in het aanbod, geschikt voor de verschillende leeftijdsgroepen. Bij de jonge kinderen hebben we veel aandacht voor het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden. Hierdoor leren ze sneller en gemakkelijker. Ook hebben we aandacht voor de sociale ontwikkeling en samenwerken. Aan de motorische ontwikkeling besteden we aandacht door bewegingsactiviteiten binnen en buiten, maar ook het oefenen van vaardigheden als knippen en tekenen. Taalontwikkeling is ook een aandachtspunt. We benoemen zoveel mogelijk wat we doen en stimuleren kinderen taal te gebruiken. Voorlezen is daarin een belangrijke factor. Ook besteden we veel aandacht aan tellen, kleuren leren, dagen van de week, enz. Ten slotte is zelfredzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We leren kinderen zelf hun jas aantrekken, zelf naar het toilet gaan en zelf problemen oplossen. Als kinderen moeite hebben met bepaalde vaardigheden, dan worden ze gestimuleerd toch aan deze activiteit deel te nemen en zo nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Doordat kinderen in principe van 0 tot 13 jaar op het Kindcentrum zitten, bouwen we een band op met het kind en ouders. Alle medewerkers binnen het Kindcentrum kennen alle kinderen. Doordat we kinderen lang volgen, kunnen we beter en gerichter een aanbod voor elk kind ontwikkelen. Van elk kind wordt jaarlijks het ontwikkelingsniveau, met de sterke en zwakke kanten in kaart gebracht met een ontwikkelingsverslag.

Het activiteitenaanbod binnen het Kindcentrum voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • de activiteiten worden vanuit acht thema’s voorbereid, de zogeheten kernconcepten;
  • voor elk kind is er een interessant en uitdagend aanbod;
  • er is voor alle leeftijdsgroepen binnen het Kindcentrum een passend aanbod;
  • er wordt een beroep gedaan op alle ontwikkelingsgebieden;
  • alle ruimtes binnen het Kindcentrum worden optimaal benut voor de activiteiten;
  • het is een wisselend aanbod waarbij het kind kan kiezen tussen verschillende activiteiten;
  • er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit (seizoenen, feestdagen, enz.) en wat leeft bij de kinderen;
  • de activiteiten worden structureel, op vaste momenten, Kindcentrumbreed, georganiseerd.