SchOOLwiki

zoekopdracht

rust en structuur

Rust en structuur zijn belangrijke elementen bij het bevorderen van een goede ontwikkeling van een kind. Het ritme en de vaste rituelen geven een kind houvast wat zijn gevoel van veiligheid en vertrouwdheid versterkt. Door structuur en rust weet een kind wat het kan verwachten en wat er op een dag gebeurt. Daarbij kunnen de pedagogisch medewerkers hierdoor voldoende tijd aan ieder kind besteden.

Alle groepen hanteren daarom in grote lijnen een vaste en gelijke dagindeling. Deze dagindeling omvat momenten van rust, eten, drinken en activiteiten. Voor de baby’s wordt zoveel mogelijk het eigen dagritme, zoals aangegeven door de ouders, aangehouden. Als dit niet helemaal lukt, overleggen de medewerkers en ouders samen over een oplossing. Elke groep is naar leeftijd samengesteld en heeft een vaste groepsleiding en eigen (basis)ruimte. In deze ruimte wordt gegeten en gedronken. Vanuit de groep ondernemen kinderen activiteiten op de eigen groep of in een andere ruimte. De ruimtes zijn ingericht naar functie en soort activiteit.