SchOOLwiki

zoekopdracht

specifieke behoeften

Het is de uitdaging om het kind dat te geven wat het nodig heeft, waar het aan toe is. Daarom worden groepsplannen geschreven waarbij er gekeken wordt naar de onderwijsbehoefte van elk individueel kind. In het groepsplan heeft elk kind zijn plekje. We gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem om aanvullende informatie te krijgen over de leervorderingen van uw kind. Zo streven we ernaar uw kind de instructie op zijn/haar niveau te geven. Zo kan bijvoorbeeld een kind uit groep 6 nog rekeninstructie krijgen op niveau van groep 5. Ook de meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen daarin aandacht en behouden zo hun uitdaging. ‘Zittenblijven’ verdwijnt zo uit het jargon van het Kindcentrum.

Toch kan het voorkomen dat kinderen om specifieke redenen meer onderwijstijd krijgen door ze een jaar langer op de basisschool te houden. Dit gebeurt in nauw overleg met u als ouder. Voor de enkele leerling die zorg nodig heeft die niet binnen het groepsplan kan worden opgenomen, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Uiteindelijk zou ook plaatsing op een SBO school (speciaal basisonderwijs) mogelijk zijn.