Wat doen wij?

Als IKCraad bemoeien we ons gevraagd en ongevraagd met alles wat op het beleidsniveau van Kindcentrum Warande speelt.

We hebben advies- of instemmingsrecht bij onder andere onderwerpen als:

  • Formatie
  • Financiën en begroting
  • Aannamebeleid
  • Beleid en visie in de groepen
  • schoolregels en afspraken
  • Ontwikkelingen in de schoolomgeving

Heeft u een onderwerp of agendapunt dat echt eens besproken moet worden in onze vergadering? Schiet dan alstublieft een van ons aan of mail ons op kcraad.warande@stichtingschool.nl

Onze vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

Maandag 23 september

Maandag 4 november

Maandag 9 december

Maandag 3 februari

Maandag 16 maart

Maandag 11 mei

Maandag 22 juni

De vergaderingen zijn van 19.00 tot 20.00.