Wat doen wij?

Als IKCraad bemoeien we ons gevraagd en ongevraagd met alles wat op het beleidsniveau van Kindcentrum Warande speelt.

We hebben advies -of instemmingsrecht bij onderwerpen als:

  • Formatie
  • Financiën en begroting
  • Aannamebeleid
  • Beleid en visie in de groepen
  • schoolregels en afspraken
  • Ontwikkelingen in de schoolomgeving
  • etc. etc.

Heeft u een onderwerp of agendapunt dat echt eens besproken moet worden in onze vergadering schiet dan alstublieft een van ons aan of mail ons op …………….

We vergaderen ééns in de vier weken op de maandagavond.