Zomaar een dag op IKC Warande

Het kindcentrum biedt van 7.00 uur tot 18.30 uur een dag-arrangement voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Hiermee spelen we in op een maatschappelijke ontwikkeling. Belangrijker nog, we zorgen ervoor dat de kinderen, die gebruik maken van zo’n arrangement, een evenwichtige verdeling van activiteiten en ontspanning zullen beleven. Bovendien worden schoolse- en buitenschoolse activiteiten vanuit dezelfde visie en met één doorgaande pedagogische en inhoudelijke lijn aangeboden.

 

Zomaar een dag……..

 

7.00 uur Als ouder brengt u de kinderen, Marijke 3 jaar, Laura 5 jaar in groep 2 en Bas 10 jaar in groep 6, alvast naar de voorschoolse opvang. Daar worden ze opgevangen door de pedagogisch medewerkers van IKC Warande. Er is voldoende te doen; lezen, puzzelen en spelen, maar ook is het mogelijk een kopje thee te drinken of een eenvoudig ontbijt te nuttigen.

8.15 uur Marijke blijft bij de peutergroep van het KDV en gaat samen met de andere jonge kinderen, die ondertussen zijn gebracht, lekker spelen. Zij mag straks naar de onderbouw van onderwijs samen met de andere peuters en een medewerker van de opvang. Laura en Bas gaan naar hun basisgroep. Bij de ingang worden ze ontvangen door hun eigen medewerker, die ze een hand geeft. Vervolgens gaan ze in de kring zitten. Laura kiest een boekje om te lezen en Bas gaat in gesprek met een groepsgenootje die ook net is binnen gekomen.

8.25 uur De muziek wordt aangezet, een teken dat ouders en kinderen afscheid van elkaar nemen zodat er om 8.30 uur gestart kan worden met de lessen.

8.45 uur De kinderen van groep 1 en 2 gaan met hun tussendoortje naar de juf waar ze die ochtend instructie krijgen die aansluit bij hun ontwikkelingsniveau en maken aansluitend een verwerkingsopdracht. In het eerste werkblok tot 10.15 uur wordt er instructie op taal, spelling en begrijpend lezen gegeven. Laura kan al een beetje lezen. Ze mag meedoen met de kinderen in groep 3 die een nieuwe letter gaan leren. Bas gaat met zijn weekplanning beginnen, want voor hem is de eerste instructie van spelling pas om 9.30 uur.

10.00 uur Een groepje kleuters gaat naar de peutergroep, daar wordt in de kring interactief voorgelezen door de medewerker van de opvang.

10.15 uur Pauze, Bas gaat buiten voetballen met zijn groepsgenoten nadat zij hun tussendoortjes hebben gegeten. Na een kwartier buitenspelen gaan ze naar binnen voor het volgende werkblok en komt Laura met de kleuters naar buiten.

10.30 uur Start tweede werkblok. Naast de rekeninstructie is het nu ook tijd om zelfstandig te werken aan de weekplanning. De medewerkers begeleiden de kinderen bij hun werk. Ze nemen de tijd om kinderen te observeren en feedback te geven op hun leerproces. De medewerkers van de opvang bieden gerichte activiteiten aan de kinderen die de verschillende ontwikkelingsgebieden aanspreken. Het laatste kwartier is er voor iedereen tijd voor reflectie op de ochtend.

11.45 uur In elke basisgroep reflecteren de medewerkers met hun groep op de ochtend en lunchen de kinderen met hun medewerker.

12.00 uur de kinderen van groep 1 en 2 gaan lunchen onder begeleiding van hun medewerker. De andere kinderen gaan naar buiten en eten om 12.15 uur hun lunch in de basisgroep. Bas vindt het gezellig om bij zijn vriendje uit een andere groep te eten. Met toestemming van zijn medewerker schuift hij gezellig naast zijn vriendje aan en eten ze samen hun boterham.

De medewerkers en stagiaires houden toezicht op het plein.

12.30 uur Start van het derde werkblok. Na een half uur lezen staan de kernconcepten centraal. Het gaat nu over Groei en Leven. Marijke heeft op het KDV een hele grote tekening van haar eigen lichaam gemaakt. Laura is met een groepje kinderen bezig wat zaadjes te planten. Terwijl de allerjongste kinderen bij de opvang gaan slapen, gaan de al wat grotere kinderen naar de hoeken van de kleuters en doen mee met de activiteiten van groep 1. Zij voelen zich best al groot, zo samen met de kinderen van groep 1/2. Bas maakt op de laptop van school een presentatie. Hij gaat als meesterstuk een presentatie geven aan alle ouders tijdens de afsluiting van het kernconcept. Hij wil deze presentatie ook in zijn portfolio doen.

13.55 uur De medewerkers van de BSO sluiten aan bij de kring en de kinderen van de BSO vertellen wat ze die dag gedaan hebben samen met de medewerker van onderwijs. Dit is gelijk een mooie overdracht.

14.00 uur Kinderen worden door een ouder/verzorger opgehaald of gaan zelfstandig naar huis. Een aantal kinderen hebben zich ingetekend voor een activiteit. Ze gaan ervaren wat kinderyoga is. Zo ook Laura en Bas, ze hebben er zin in. Na de yogales worden de kinderen opgehaald of gaan zelfstandig naar huis.

Andere kinderen, zoals Laura en Bas, gaan door naar de BSO.

Bij binnenkomst op de BSO kijken de kinderen op het keuzebord welke activiteit zij gaan kiezen. Er zijn activiteiten die gezamenlijk en onder begeleiding worden gedaan, maar er zijn ook individuele activiteiten die zelfstandig gedaan mogen worden.

Na een uurtje gaan ze aan tafel voor een verantwoord tussendoortje en wat drinken. Daarna kunnen de kinderen verschillende dingen doen. Dit varieert van het kiezen uit groeps- of keuzeactiviteiten en vrij (buiten)spel tot samen of alleen spelen met zelfgekozen spel/ontwikkelingsmateriaal. Ook zijn er kinderen die graag even werken aan hun werkstuk of even “chillen” en een dvd gaan kijken.

17.30 uur De geplande activiteiten worden afgerond aangezien sommige kinderen al worden opgehaald. Natuurlijk zijn er nog genoeg andere leuke dingen te doen.

18.00-18.30 uur Ouders van het KDV kunnen gebruik maken van de verlengde opening. De BSO is standaard open tot 18.30 uur.

18.30 uur De deuren van IKC Warande sluiten (behalve als er nog wijkactiviteiten zijn in het gebouw). Deze vinden soms ook in de avond plaats.