Belangrijke documenten

Onze informatiegids en het kindcentrumplan vindt u op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag van de stichtingen waar Kindcentrum Warande onder valt. 
Belangrijke informatie over de kinderopvang en buitenschoolse opvang vindt u bij Go! Kinderopvang.

Documenten van Kindcentrum Warande

Hieronder vindt u onze kindcentrumdocumenten.