Medezeggenschap via de kindcentrumraad

Bij Kindcentrum Warande vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de kindcentrumraad. De kindcentrumraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die het Kindcentrum betreffen advies- of instemmingsrecht. De kindcentrumraad voert hierover regelmatig overleg met de leiding. 
U kunt contact opnemen met de kindcentrumraad door de mailen naar mr.warande@stichtingschool.nl

Agenda en notulen