Kindcentrumplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maken wij een kindcentrumplan. Het kindcentrumplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor het kindcentrum. Het plan laat zien waar we op inzetten en hoe we het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeven.